insert_pixel_code_here

Slip iværksætteriet løs!

Udflytning af statslige arbejdsplader har en vis signalværdi her og nu for de områder, som får tilført nye arbejdspladser. Men hvis vi også på længere sigt skal stoppe affolkningen fra yderområderne i Danmark, skal det ske gennem arbejdspladser i det private erhvervsliv. Her i det midtjyske ved vi, at noget af det, der skaber liv og vækst i de små samfund, er iværksætteri og nyudvikling i små og mellemstore virksomheder. Men det kan kun ske, hvis bankerne tør investere og staten fjerner unødige regler, skatter og afgifter.

De store virksomheder i Danmark er afhængige af en af en stærk dansk iværksætterkultur, der sikrer et omstillingsparat erhvervsliv ved en konstant udvikling af nye produkter og produktionsformer. Det er der brug for, hvis danske virksomheder skal være på forkant med udviklingen og stå stærkt i den globale konkurrence.

Derfor skal iværksætterne og de små virksomheder slippes løs, så det bliver attraktivt at kaste sig ud i iværksætteri. Det konservative vækstudspil indeholder et fireårigt regelstop for de små virksomheder, hvilket vil give dem ro til at gøre det, de er bedst til nemlig at udvikle nye produkter og produktionsformer. Bureaukratiet skal mindskes og selvskabsskatten og topskatten skal sættes ned. Det skal alt sammen ses som en investering i den danske velfærd som helhed men også i de hårdt ramte udkantsområder.

Derfor ønsker vi konservative at slippe iværksætterne løs, for de kan om nogen sikre, at vi i fremtiden har vækst og beskæftigelse også i landets yderområder!


Af René Nord Hansen, folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Vestjyllands Storkreds