insert_pixel_code_here

Hjælp til børn, der vokser op med forældre, der drikker for meget

Omkring en tredjedel af alle børn, der vokser op i hjem med alkoholmisbrug, udvikler selv et misbrug som voksen.

Et svigt i barndommen føre ofte psykiske vanskeligheder med sig i voksenlivet som angst, depression og spiseforstyrrelser. Derfor er det afgørende, at vi som samfund sætter ind med støtte og hjælp til de børn, som vokser op med alkoholmisbrug i hjemmet.

I 11 midt- og vestjyske kommuner tilbyder man på nuværende tidspunkt hjælp gennem det, som kaldes Projekt BRUS. Her tilbyder man individuelle samtaler, gruppe- og familiesamtaler for børn under 24 år.

Alene i de seneste fire år har man gennem dette projekt været i kontakt med godt 1.000 børn her i Midt- og Vestjylland. Børn, som har fået hjælp til at finde fodfæste i livet på godt og ondt.

Projekt BRUS er et satspuljefinansieret projekt, som endnu engang er afhængig af, at der findes midler på Christiansborg til at videreføre det vigtige arbejde.

Da man forleden nedlagde Satspuljen, kæmpede vi konservative hårdt for, at der fra 2020 oprettes en såkaldt »reserve« på 600-800 millioner kroner årligt, som primært skal støtte og løfte samfundets mest udsatte borgere. Det afgørende for os konservative er, at socialpolitikken bliver prioriteret i fremtiden.

Jeg vil blandt andet kæmpe for at projekter som BRUS, TUBA og andre tiltag, som har god erfaring med at hjælpe og støtte de allermest udsatte børn i vores samfund på et kritisk tidspunkt i deres liv, får midler til at fortsætte.

Allerhelst så jeg dog gerne, at sådanne projekter kom på finansloven, for det er efter min mening en kerneopgave for et samfund som vores at hjælpe børn og unge med at finde fodfæste i livet.


Af René Nord Hansen, folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Vestjyllands Storkreds

Læs debatindlægget på aoh.dk