insert_pixel_code_here

En målrettet social indsats

Et samfund skal måles på, hvordan det behandler de borgere, som har sværest ved at klare sig i fællesskabet. Ingen skal med andre ord føle sig kørt ud på et sidespor, strandet på kontanthjælp eller alene på gaden.

DET HANDLER OM DE MEST UDSATTE MENNESKER

Jeg er af den overbevisning, at velfærden ikke bliver bedre, jo tyndere vi smører den ud. Vi skal turde prioritere den sociale indsats, der hvor behovet er størst. Der SKAL være råd til at tage os godt af dem, der kæmper med handicap, psykiske lidelser og sygdom i hverdagen. Tager vi godt hånd om dem, tager vi i virkeligheden godt hånd om Danmark.

Alle mennesker er uendeligt værdifulde og alle har noget at byde ind med.

Derfor vil jeg kæmpe for…

  • retten til et sammenhængende sagsbehandlingsforløb, med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov og konkrete udfordringer
  • en afskaffelse af meningsløse dokumentationskrav og regler i sundheds- og plejesektoren
  • en styrket indsats på børne- og ungdomspsykiatriatrien
  • støtte og sammenhængende rådgivning til forældre med et handicappet barn
  • plads på arbejdsmarkedet til mennesker med fysiske eller sociale udfordringer
  • flere hospicepladser, så ingen skal dø på venteliste.

Debatindlæg og læserbreve