insert_pixel_code_here

Til forsvar for frihed, åbenhed og tolerance!

Danske og vestlige værdier som frihed, tolerance og en åben tilgang til verden og hinanden er under angreb. Truslen kommer både udefra og indefra. Udefra bliver vore frihedsværdier angrebet af afstumpede islamister og indefra trues de af frygt og fremmedhad. Derfor er det tid til at sætte stærke værn om vore frihedsværdier.

De værdier vi tager som en selvfølge er ikke opstået ud af det blå. Det er værdier som vore forfædre op gennem historien har tilkæmpet sig og har forsvaret igen og igen for at bevare. De er blevet videregivet til os, fordi nogen før os har værnet om dem med omtanke og omhu. Nu er det os der skal værne om dem med bevågenhed, hvis ikke vi skal miste dem.

I forhold til den ydre trussel må vi droppe den blåøjede naivitet.

En arabisk digter skrev engang: ”Hvis du kan se en løves tænder, skal du aldrig regne med, at løven smiler.” I den bedste af alle verdener smiler løver, når de viser tænder, og islamister er til at tale med. Men vi har ikke råd til naive forestillinger om, at vi lever i den bedste af alle verdener, når friheden midt i den virkelige virkelighed bliver angrebet med våben og sprængstoffer.

Hvis vi har vores frihed kær, må vi afvise de afstumpede islamister med en stålfast myndighed. Vi må genindføre grænsekontrollen og få styr på, hvem der kommer ind i vores land. IS skal bekæmpes med en militær indsats, der sætter dem ud af spillet og personer, der ønsker at afskaffe demokratiet og tage friheden fra os skal selvfølgelig nægtes dansk statsborgerskab. Samtidigt må vi indstille os på, at dette ikke er en kamp, der er overstået med et par angreb på IS. Vi må være beredt på et vedblivende forsvar af vores grundlæggende frihedsværdier uanset hvor truslen kommer fra!

Når det er sagt, må vi ikke være blinde over for de frihedsnedbrydende tendenser, der kommer fra os selv. Den indre trussel mod frihedsværdierne opstår, når terrorhandlingerne sætter sig i vores folkesjæl som en gnavende frygt, der æder tolerancen og åbenheden op indefra, så vi lukker os om os selv og mister evnen til at se nuanceret på de mennesker, der kommer til os med en anden kulturel baggrund. Vi kan hurtigt forfalde til et simplet verdensbillede, hvor alle muslimer, flygtninge og fremmede tages til indtægt for islamisternes tåbelige handlinger, og herefter ligger det snublende nær, at vi mister evnen til medfølelse for de mange flygtninge, som kommer her til på reel flugt fra IS, krig, død og ødelæggelse. Muslimer er ikke vores fjender, men islamismen er vores fælles fjende.

Åbenheden, tolerancen og medfølelsen er i den grad truet nu. Men mister vi de værdier i kampens hede, mister vi os selv. Derfor må vi stå vagt om frihedsværdierne og afvise alle de tåbelige tågehorn hos os selv, der udnytter terrorens angst til at grave grøfterne dybe mellem religioner, kulturer og mennesker.

Vi må tænke klart og droppe den blåøjede naivitet, holde hjertet varmt og bevare evnen til at vise imødekommenhed og medfølelse for verdens undertrykte uanset hvem de er.


Af René Nord Hansen, folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Vestjyllands Storkreds