insert_pixel_code_here

Er Herning-ånden feset ud af Handicap- og Psykiatriområdet?

I Herning er der en helt særlig ånd for udvikling og visionær tænkning, som på mange områder har givet Herning førertrøjen på inden for erhvervs- og kulturliv.  Her tænker vi stort og får det umulige til at ske. Vi tænker ikke i begrænsninger men i muligheder.

Det er bare som om, at dette ikke gør sig gældende inden for Handicap- og Psykiatriområdet. Når det kommer til vore mest udsatte borgere er de store visioner svære at få øje på.  År efter år er området blevet udsat for besparelser, nedskæringer og forringelser, og denne gang skal der findes 15 mio. på et i forvejen trængt område.

Borgmester Lars Krarup og Karlo Brondbjerg afviser 12.05.16 at det kan være anderledes, da det er regeringen, der har sat Herning Kommune i denne penible situation via den såkaldte Budgetlov, der lægger et samlet loft over kommunernes udgifter.

Men hvor der er vilje er der vej, og når man i Herning Kommune har et budget på 4,9 mia., kunne man nok finde de 15 mio. et andet sted. Det handler om viljen til at prioritere borgere med handicap. Det er bare som om at Herning-ånden, med lyst til at tænke stort og få det umulige til at ske, ikke gør sig gældende på Handicap- og Psykiatriområdet. Her ser man begrænsninger i stedet for muligheder og kan ikke se, hvordan det kan være anderledes, når regeringen gør, som den gør.

Jo, regeringens budgetlov er en udfordring, men man gør det heller ikke nemmere for sig selv, når man i byrådet vedtager en rigid økonomisk rammestyrring på et område, hvor antallet af borgere med psykiske og fysiske handicap siden 2007 er vokset men 20 %, uden budgettet tilsvarende er fulgt med.

Kommunernes Landsforening har sammenlignet alle kommuners regnskaber for 2014. Resultatet er klokkeklart: Herning Kommune har landets suverænt laveste serviceniveau for mennesker med handicap. Her er Herning altså nr. 1 fra bunden! Har byrådet virkeligt ikke større visioner for de allermest ramte og udfordrede borgere i vores kommune end det?

Jeg savner i den grad lokalpolitikkere i byrådet, som vil gøre en ende på den konstante udpining af handicap- og psykiatriområdet, som vil droppe offerrollen i forhold til regeringen og se i øjnene, at det til syvende og sidst er et spørgsmål om lokal prioritering. Jeg savner byrådspolitikere, som besidder Herning-ånden på vegne af borgerene med handicap og som tør tænke stort og visionært for en bedre fremtid for dem. Det Konservative Folkeparti opstiller lokale byrådskandidater, der mener, at de handicappede skal behandles værdigt og er villige til at kæmpe deres sag.

Lad os få Herning-ånden tilbage på Handicap- og Psykiatriområdet igen. Det skylder vi alle de medborgere i vores kommune, som dagligt kæmper med forskellige handicaps og psykiske lidelser.


Af René Nord Hansen, folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Vestjyllands Storkreds