insert_pixel_code_here

Ingen skal dø på venteliste til en hospiceplads

Når den sidste tid skal gennemleves sammen med de nærmeste, er det vigtigt, at vi som samfund gør os umage med at give den bedst tænkelige omsorg og pleje helt til det sidste og i tiden derefter.

Jeg har i mit arbejde som præst mødt mange pårørende efter et dødsfald, som har haft skuldrene helt oppe om ørene af bare udmattelse og frustration over et svært sygdomsforløb, manglende overblik og fortvivlelse.

Når et menneske dør, påvirker det de nærmeste hårdt. Sorgen er en del af det at miste og den hverken kan eller skal vi forsøge at fjerne. Men det, vi skal gøre, er at hjælpe flere til at få skuldrene ned ved at tilbyde den bedst mulige støtte og lindring.

På de danske hospice står et stærkt specialiseret og tværfagligt team af sygeplejesker, fysioterapeuter, socialrådgivere, psykologer, præster og musikterapeuter klar til at hjælpe med lindring, afklaring, ro og overblik midt i en uoverskuelig tid for både pårørende og den døende.

Men sådan som det ser ud i dag, er det ikke alle, som ønsker at komme på hospice, der kommer det, fordi de henvises for sent, og fordi der er ikke hospicepladser nok.

Derfor vil jeg kæmpe for, at vi får endnu et hospice til Midt- og Vestjylland med placering i Herning, Ikast eller Brande. Jeg vil arbejde for, at vi langt tidligere i sygdomsforløbene tænker de kompetencer, der findes på de danske hospice, ind og henviser patienterne tidligere.

Ingen skal dø på venteliste til en hospiceplads og ingen skal mangle lindring og omsorg i den sidste tid.


Af René Nord Hansen, folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Vestjyllands Storkreds

Debatindlægget er bragt på aoh.dk