insert_pixel_code_here

Vi skal bevare familielægen i nærheden af dig og mig

Familielægen – altså den læge, der kender sine patienter ud og ind – spiller en afgørende rolle i mange menneskers liv.

Når man rammes af sygdom, er det trygt og godt at kunne gå til en læge, som kender mig for mere end min sygdom, som kender min historie, så jeg ikke skal begynde helt forfra hver gang. Familielægen er på den måde en af samfundets vigtigste støtter. Derfor er det vigtigt, at vi som samfund værdsætter og anerkender familielægen. Det er vi desværre ikke særlig gode til.

I 2007 var der i gennemsnit 42,7 konsultationer pr. arbejdsdag i gennemsnit i Region Midtjylland. Dette tal var i 2016 steget til 48,8 konsultationer pr. praktiserende læge. Det giver en ekstra arbejdsbyrde i sig selv, men det stopper ikke her. Lægerne bliver i stigende grad mødt med krav om at registrere og dokumentere mere og mere, så det går ud over den tid, der er til rådighed til at få stillet de rigtige diagnoser og iværksat de rigtige behandlinger.

Både i Herning og Ikast-Brande risikerer vi en alvorlig lægemangel de kommende år, hvis der ikke står nye læger klar til at tage over når de nuværende stopper.

Derfor er det vigtigt, at vi passer godt på vores familielæger. Vi skal sørge for at tiltrække yngre læger. Vi skal fjerne overflødigt arbejde ved computeren, så lægerne kan koncentrere sig om det vigtige – nemlig at passe på dig og mig.

Jeg ønsker et samfund, hvor vi alle sammen får mulighed for at være så sunde og raske, som muligt. Derfor skal ingen have for langt til lægen, og ingen læge skal forlade jobbet i utide, fordi det bliver vanskeligt at levere den seriøsitet og det nærvær, som lægegerningen fortjener.


Af René Nord Hansen, folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Vestjyllands Storkreds

Læs debatindlægget hos AOH.dk